admin

За компанијата

Гоматик ДОО компанија за производство и автоматизација на специјализирани машини за обработка на дрво и плочест материјал според специфични потреби на купувачот во поглед на димензии и функции, како и опционално дополнително инсталирање и надградба на функции и во подоцнежните фази на користење. Она по кое компанијата е препознатлива и единствена на пазарот е сопствениот …

За компанијата Read More »

GNM – 6s

Maшина погодна за обработка на разнолични и сложени производи со широк спектар на примена за глодање, дупчење, сечење. • Истовремено обработува шест страни без потреба од додатна обработка на материјал • Истовремено обработува две парчиња / лева и десна страна од производ • Може да сече и гравира на горна и долна страна на материјал …

GNM – 6s Read More »