GNM – 6s

Maшина погодна за обработка на разнолични и сложени производи со широк спектар на примена за глодање, дупчење, сечење.

• Истовремено обработува шест страни без потреба од додатна обработка на материјал

• Истовремено обработува две парчиња / лева и десна страна од производ

• Може да сече и гравира на горна и долна страна на материјал

• Може да обработува преку 1000 парчиња за 8 работни часа со еден оператор

Спецификација

Движење по Х оска:

Движење по Y оска:

Движење по Z оска:

Должина на парче за обработка:

Ширина на парче за обработка:

Дебелина на парче за обработка:

Брзина на движење:

Вериткални дупчалки од горе:

Хоризонтални дупчалки од горе:

Вертикални дупчалки од долу:

Мотори за дупчење:

Мотор за фреза од горе:

Мотор за фреза од долу:

Висина на работна маса:

Диаметар на систем за аспирација:

Вкупна моќност:

Димензии:

____________________________________________________________________

5410 мм

1790 мм

130 мм

250 мм / 5000 мм

50 мм – 1150 (1090 со АТС) мм

10 мм – 48 мм

Х=130м/мин, Y=85м/мин, Z=30м/мин

5 по X+7 по Y, вкупно 12

4 по Х + 4 по Y

9

2 x 2.2 Kw

6KW 18000rpm со автоматска измена на алат

3.5KW 18000rpm

960mm

125mm

22.4KW

6480mm x 2840mm x 2200mm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *