Преглед на

ЦНЦ Нестинг

ЦНЦ Нестинг

ЦНЦ Нестинг е автоматизирана машина со високи перформанси, погодна за обработка на разнолични производи со широк спектар на примена за глодање, дупчење, сечење, со Z-оска од 200 mm.

  • Енергетски ефикасна.
  • Одржлив дизајн на вакуум пумпа и систем за абсорција.
  • Може да работи со алати со автоматска измена и дупчење со фрези за целосна реализација на дел од производ без отпуштање на материјалот од рамнавакумска работна маса.
  • Комплетно сопствено производство и инсталиран „Gomatic“ софтвер.