Преглед на

Софтвер

Софтвер „Gomatic“

,,Gomatic ,,софтвер она по кое сме препознатливи и единствени на пазарот. Пакет од повеќе софтверски програми кои може да се инсталираат на соодветни нови но и на Вашите веќе користени машини.

Со инсталирање на „Gomatic“ софтверот добивате нова, софистицирана и компјутерски управувана машина. Работи на сите Windows системи и стандардни компјутери за лесно управување со машините. Со инсталирање на нашиот софтвер ние Ви нудиме:

– Документација за електрична шема на поврзување достапна на македонски или англиски јазик
– Инсталација од „GOMATIC“ на USB
– Online подршка со поврзување преку TeamViewer или AnyDesk за далечинска дијагностика и помош преку интернет.
– Јазична поддршка: Македонски , Албански и Англиски јазик.
– Обука за работа со нашите вработени до целосно усовршување на програмот од страна на операторот за ракување со машини.
 
Подеталните информации побарајте на gomatic.info@gmail.com