РЕЗЕРВОАР ЗА ВОЗДУХ

Резервоарот за компромиран воздух служи и за стабилизирање на притисицокот во системот.

Функција:
● Складирање на компримиран воздух
● Стабилен притисок на компримиран воздух
● Ја олеснува штетата предизвикана од опремата
за директно влијание со импулсен притисок
● Обезбедува стабилност и континуитет на излезниот притисок
● Прелиминарно одвојување на влага и нечистотии во гасот 

 

Модели
ПРИТИСОК
КАПАЦИТЕТ
ВИСИНА
ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР
ПРОТОЧЕН ВОЗДУХ (мМ)
ИЗЛЕЗЕН ВОЗДХ (ММ)
ТЕЖИНА
01
0.3/8
300
2102
650
680
1680
285
02
0.6/8
600
2102
650
680
1680
285
03
1.0/8
1000
2180
800
715
1716
423
04
1.5/8
1500
2460
950
692
1943
548