ПРЕЦИЗЕН ЛИНИСКИ ФИЛТЕР

Прецизните филтри им обезбедуваат на корисниците
висококвалитетна филтрација на компримиран воздух, што
специјално се користи во ласерско сечење, дување шишиња, храна,
напредно прскање, електроника и други индустрии. Со инсталирање
на прецизни флилтри, загадувачите на воздухот од компресорот (како масло, вода, прашина, итн.) може ефективно да се отстранат.

 

Презентација на нивото на филтрите: 

● Точност на филтрација на ниво C: 

3 микрони, содржина на масло: 3 ppm 

● Точност на филтрација на ниво Т:

1 микрон, содржина на масло: 1 ppm 

● Точност на филтрација Ниво А: 

0,01 микрон, содржина на масло: 0,01 ppm 

● Ниво H (активен јаглен) точност на филтрација: 

0,01 микрон Содржина на масло: 0,001 ppm

МОДЕЛ

01

02

03 / 04

Проток

1.5м3/мин

2.4м3/мин

4м3/мин

Работен притисок

7 – 13 

7 – 13 

7 – 13 

Ширина

105

105

125

Висина

285

285

350