Преглед на

МАШИНИ ЗА кАНТИРАЊЕ

Машини за кантирање

Машина за кантрирање обезбедува голема стабилност, сила и прецизност при работење. Конфигурација на машината е направена по сите стандарди и високи перформанси кои овозможуваат перфектно обработување на кант траката – PVC/ABS.