Типларки

TIP 1

TIP 2

Макс. дијаметар за дупчење:

Макс. длабочина на дупчење: 

Вкупен број на вртежи за дупчење: 

Инсталација на главата за дупчење: 

Брзина на вртеното: 

Искористување на воздушен притисок: 

Вкупна моќност на моторот: 

Димензии: 

Тежина

 

 

Макс.= 35 мм, D=13 мм

Макс.= 60 мм 

21х2 = 42

10 мм 

2840 рпм 

0.5 – 0.6 мпа 

3 kW

1000 x 1000 x 1350 мм

300 кг. 

Макс.= 35 мм, D=13 мм

Макс.= 60 мм 

21

10 мм 

2840 рпм 

0.5 – 0.6 мпа 

1.5 kW

1000 x 1000 x 1350 мм

300 кг.